Русский | Latviešu

             Aрхив новостей    
              

                              

  Навигация
  Филиалы
  Реклама

 

 

 

Studentiem

 

Nolikums par studijām (studiju noteikumiem) Baltijas Starptautiskajā akadēmijā.


Diploma pielikums

Diploma pielikums ir izveidots saskaņā ar modeli (European Diploma Supplement Model; 1998/99), kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas Padome un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērķis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu informāciju, lai uzlabotu starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju (diplomu, grādu sertifikātu, u.c.), atbilstīgu akadēmisko un profesionālo atzīšanu. Pielikums sniedz aprakstu par atbilstošajā oriģinālajā kvalifikācijā minētās personas veikto un sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Diploma pielikumā nedrīkst būt norādes par kvalifikācijas novērtējumu, norādījumi par tās ekvivalenci vai ieteikumi tās atzīšanai. Informācija jāsniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informācija netiek sniegta, jāpaskaidro iemesls.

Diploma Pielikums tiek izsniegts angļu valodā, kā arī izdevējvalsts oficiālajā valodā. European Diploma Supplement Model definē informāciju, kas tiek norādīta DP. Līdzās personīgiem datiem DP ietver informāciju par augstskolas nobeiguma veidu un līmeni, izsniedzējaugstskolas (mācību iestādes) statusu, kā ari detalizētu informāciju par studiju programmu, kura tika absolvēta (uzņemšanas noteikumi, studiju prasības, studiju norise, un, pēc izvēles, cita informācija). DP tiek izsniegts ar norādi uz oriģināldokumentiem, uz kuriem tas attiecas. DP pēdējā daļā tiek aprakstīta respektīvās valsts izglītības sistēma.

Baltijas Starptautiskās akadēmijas absolventu diploma pielikums ir izstrādāts saskaņā ar Eiropas vienotā diploma pielikuma formu. Tas tiek izsniegts bez maksas katram BSA absolventam kopā ar diplomu.

Papildus informācija:

Baltijas Starptautiskās akadēmijas diploma pielikumu paraugi.

KOMPASS DZĪVEI LATVIJĀ - augstskolu studentiem trešo valstu valstspiederīgajiem


Copyright © by The Baltic International Academy 2008

 

  Студентам

  Расписание

  Контакты

Rēzekne, Dārzu iela 17,
LV-4600
tel.: 64624741; 26481642
e-mail: info@re.bsa.edu.lv

  Реквизиты

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
Rēzeknes filiāle
Reģ. Nr.40003101808
PVN NR.LV40003101808
Dārzu iela 17, Rēzekne,
LV-4600
A/S “Swedbank”
LV68HABA0551003662871